Pemuafakatan Badan Ilmiah Nasional

Program & Projek Semasa

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN MELAYU

 • Mengumpul dan menganalisis keputusan peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM (2007-2011) untuk rujukan / profiling bagi merangka program-program yang berkaitan.
 • Mengumpul dan menganalisis bilangan pelajar-pelajar Melayu yang gagal PMR dan SPM (2007-2011) untuk tujuan rujukan dan perancangan program-program kemahiran.
 • Mengumpul dan memproses data-data pelajar Melayu tercicir (2007-2011) dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk tujuan program-program yang berkaitan.
 • Mengumpul dan menganalisis maklumat dan data-data Melayu / Bumiputera dalam bidang keushawanan, professional, pengurusan dan lain-lain sama ada swasta atau awam untuk tujukan rujukan dan profiling.

MAJLIS KERJASAMA KEPIMPINAN YAYASAN (MKKY)

 • Mengendalikan penyelarasan Pembangunan Modal Insan melalui Pendidikan dan Latihan – dengan mengadakan Perikatan Strategik di antara Pengurus-pengurus Besar/Pengarah Yayasan-yayasan Negeri seluruh Malaysia berdasarkan Konsep Bermuafakat Membangun modal insan.
 • Tumpuan MKKY kini adalah untuk merencanakan inisiatif-inisiatif peluang kedua (second chance) kepada pelajar-pelajar sederhana dan lemah dalam SPM dengan mendorong mereka ke Pusat-pusat Kemahiran Yayasan (ILKY) seperti Kolej Yayasan Melaka, Yayasan Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan lain-lain.
 • Mesyuarat MKKY diadakan secara berkala pada setiap 3 bulan.

PROGRAM JARINGAN STRATEGIK

 • Mengadakan jaringan kerjasama dengan badan-badan / agensi kerajaan, persatuan-persatuan induk berteraskan Melayu dan Islam / NGO Melayu mengenai program Agenda Melyu melalui perbincangan meja bulat, pembentangan kertas kerja, perbincangan kumpulan fokus, forum dan lain-lain.
 • Mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan kementerian-kementerian, agensi-agensi kerajaan dan institusi-institusi pendidikan untuk merencanakan kerjasama di antara badan-badan pendidikan Melayu

PROGRAM SKOR A

 • Mengadakan kerjasama strategik dengan Berita Harian dan pelbagai institusi akar umbi serta pihak swasta bagi menganjurkan seminar Skor A yang disasarkan kepada pelajar-pelajar sekolah dari keluarga miskin dan berpendapatan rendah.

PROJEK PUNCAK

Melaksanakan sebuah projek khas untuk membantu kumpulan lepasan pelajar sekolah (18 – 21 tahun) yang gagal dalam SPM atau tercicir dalam sistem persekolah bagi menjana kerjaya dan masa depan yang lebih cemerlang untuk mereka menerusi proses:-

 • Penjajaran pemikiran dan perubahan sikap
 • Pengupayaan kemahiran laku kerja
 • Latihan kemahiran insaniah (social skills)
 • Bantuan penjanaan kerjaya
 • Khidmat nasihat dan kaunseling secara berterusan

Sebagai permulaan, PUNCAK akan dilaksanakan secara pilot di 6 kawasan parlimen terpilih.

SEMINAR & DISKUSI

 • Melaksanakan siri seminar / bengkel / perbincangan meja bulat /untuk membincangkan isu-isu semasa pendidikan dan pembangunan modal insan.
 • Bagi tahun 2012, satu seminar kebangsaan akan diadakan di ibu Negara dengan melibat penglibatan pelbagai NGO, agensi kerajaan dan swasta bagi membincangkan isu-isu dan strategi untuk menangani masalah keciciran pelajar Melayu di Malaysia’.

PENYELIDIKAN & KAJIAN

 • Melaksanakan pelbagai kajian strategik dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan di Malaysia yang tertakluk kepada keperluan isu-isu semasa dan masa depan.
 • Bagi tahun 2012, satu cadangan kajian “Penilaian Impak dan Hala Tuju Baru Pembangunan Modal Insan Generasi Muda Malaysia” akan dimajukan kepada pihak EPU untuk pertimbangan geran penyelidikan.

PROGRAM PEMBANGUNAN DANA

 • Membangunkan jaringan ‘Rakan Korporat PEMBINA’ untuk menjana dana swasta bagi membiayai aktiviti PEMBINA

Wednesday, September 2, 8:17 am

Video Korporat PEMBINA

Video Terkini

Galeri Foto

Skor A Bengkel CEEP Bengkel CEEP

Program

Kata-kata Hikmah

Sehaluan tetapi tidak sejalan, lebih baik dari sejalan tetapi tidak sehaluan.                                     Hidup bukanlah satu kemenangan tetapi satu perjuangan yang memerlukan banyak pengorbanan.

Pendapat

Pendapat tentang laman ini

View Results

Loading ... Loading ...